POVREDE JEZIKA

Povrede jezika mogu biti izolovane i zahvatiti samo jezik ili mogu biti
udružene sa povredom okolnih struktura (obraz, vilice).
Uzrok nastanka
Povrede jezika mogu biti nanesene oštrim, šiljatim i tupim predmetima,
vatrenim oružjem i hemijskim i fizičkim noksama. Vrlo često povrede
nastaju zubima (ugriz ili posekotina karioznim zubom), kao i pri
lekarskim manipulacijmama u usnoj duplji.

Klinička slika
Rane na jeziku mogu biti različitog obima, od malih, plitkih posekotina
i uboda, do amputacije manjeg ili većeg dela jezika. Karakteristično je
da rane jezika obilno krvare, tako da prilikom većih povreda, naročito
kada su bolesnici u besvesnom stanju, postoji velika opasnost od
opstrukcije disajnih puteva ili kasnijih komplikacija u vidu
aspiracionih pneumonija. Kod strelnih povreda i pri dejstvu hemijskih i
fizičkih noksi (kororzije i opekotine) uz sluznicu jezika može biti
zahvaćena i sluznica usne duplje i ždrela.

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu kliničke slike i objektivnog pregleda.

Lečenje
Lečnje je hirurško i podrazumeva obradu rane i suturu. U cilju
sprečavanja infekcije ordiniraju se antibiotici.
10% off at Shoes.com plus Free Shipping with FALL2011 10% off at Shoes.com plus Free Shipping with FALL2011 20% off from Hanselled Books at AbeBooks through 9/27 10% off books from Tim Tasker-Brown at AbeBooks through 9/27